सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हुम्ला जिल्ला भेला आयोजक समिति गठन

सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल हुम्ला जिल्ला भेला आयोजक समिति २०७० वैशाख ७ गते संयोजक: सत्यराज शाही, मैला ५, हुम्ला ९८४८३३९७५२ सहसंयोजक: प्रकाश मल्ल, मैला ५, हुम्ला ९८४८३४१७२४ सदस्य: कृष्ण शाही, …

Read More

Contact Address:

E-mail: fspnepal@gmail.com and for website update federalsocialist@gmail.com, Phone: 00977 16915868 Skype: federalsocialist, twitter: www.twitter.com/FederalSocialis, Facebook: www.facebook.com/federalsocialist सूचना सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालको वेबपेज www.federalsocialistforum.org पार्टी स्थापना संगै संचालनमा रहेको छ । केन्द्र, …

Read More