संघिय समाजवादी पार्टी, नेपाल डडेल्धुरा जिल्ला भेला आयोजक समिति

संघिय समाजवादी पार्टी, नेपाल डडेल्धुरा  जिल्ला भेला आयोजक समिति गठन १. संयोजक — लक्ष्मण कोली २. सहसंयोजक — गणेश वि.क ३. सदस्य — वीमादेवी कोली ४. “ — बीर वहादुर सिलाल …

Read More

Contact Address:

E-mail: fspnepal@gmail.com and for website update federalsocialist@gmail.com, Phone: 00977 16915868 Skype: federalsocialist, twitter: www.twitter.com/FederalSocialis, Facebook: www.facebook.com/federalsocialist सूचना सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालको वेबपेज www.federalsocialistforum.org पार्टी स्थापना संगै संचालनमा रहेको छ । केन्द्र, …

Read More